Dzięki inicjatywie lokalnej i dotacji Miasta Gdańska, na Starym Przedmieściu powstał pierwszy zielony zakątek.

Skwerek, który będzie służył mieszkańcom Starego Przedmieścia i turystom, zajmuje przestrzeń pomiędzy kościołem św. Piotra i Pawła oraz ul. Lastadia. Powstał głównie dzięki determinacji Anny Staruszkiewicz, liderowi Forum Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych Starego Przedmieścia, która była motorem i dobrym aniołem przedsięwzięcia, i która, co ważne, zdobyła stosowne fundusze.

Oprócz gospodarzy – Anny Staruszkiewicz i księdza prałata Cezarego Anusewicza, w niewielkiej uroczystości otwarcia zielonego zakątka wzięli udział: Magda Skiba – kierownik Referatu Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Piotr Kowalczuk – kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej, Krystyna Dominiczak z  Urzędu Marszałkowskiego – dyrektor ROPS (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej), radny Marek Bumblis, dyrektor Pałacu Młodzieży – Edyta Kondracka, Dariusz Różycki – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, przedstawiciele organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności oraz Dagmara Kaleta, właścicielka firmy Parkadia, która zaprojektowała i wykonała ogród.

Wzdłuż ogrodzenia wyrastają dzisiaj młode graby, dosadzone zostały dwa klony, a niewielkie krzaczki i i kwiaty otulają ścieżkę ułożoną z potłuczonych kawałków kościelnej posadzki. Dorodna wierzba chroni przed palącym słońcem. W planach jest również stworzenie niewielkiej fontanny.

Spotkanie uatrakcyjnił pyszny poczęstunek, a pani Anna podsumowała uroczystość radosną konkluzją:
– To w przyszłym roku mamy gdzie zorganizować Europejskie Dni Sąsiedztwa.

 

Uliczka św. Piotra w nowej odsłonie