Dom Uphagena kolejny raz gościł miłośników Gdańska i jego kultury. W ramach spotkań Kultura Dawnego Gdańska, Ewa Barylewska-Szymańska zaprosiła Katarzynę Wojtczak, która opowiedziała o zapomnianym architekcie miejskim.

Katarzyna Wojtczak

Katarzyna Wojtczak

Bohaterem wykładu Katarzyny Wojtczak był Julius Albert Gottlieb Licht – architekt działający w Gdańsku w drugiej połowie XIX wieku. Aż trudno uwierzyć ile ważnych miejsc na mapie miasta jemu zawdzięczamy…

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RIBGm8mCr_A[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gZEp5JzwnZg[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ds4pXqr5FU8[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=73aZcqNmAcY[/youtube]

Dziękuję przewodnikom miejskim: Robertowi Chrzanowskiemu i Arkadiuszowi Zygmuntowi za pomoc przy nagraniu filmu:)

Katarzyna Wojtczak studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Jej praca magisterska pt. Gmach Dyrekcji Kolei w Gdańsku została zgłoszona do konkursu im. Katarzyny Cieślak i opublikowana w formie artykułu w „Porta Aurea”. Po ukończeniu studiów w 2009 r. Katarzyna Wojtczak rozpoczęła pracę nad doktoratem przygotowywanym pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej. Zakres badań objął gdańską architekturę i urbanistykę drugiej połowy XIX w. w powiązaniu z działalnością tamtejszego architekta miejskiego Juliusa Alberta Gotlieba Lichta.

Katarzyna Wojtczak jest stypendystką Biura Niemieckiej Wymiany Akademickiej, Instytutu Herdera w Marburgu oraz Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury. Oprócz pracy nad doktoratem w ramach studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, jest też zaangażowana w różnorodne projekty naukowe i popularnonaukowe prowadzone m.in. w Instytucie Historii Sztuki UG oraz Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.

Lektura uzupełniająca:

Wydarzenia w Domu Uphagena