Jan Daniluk

Lubię słuchać Jana Daniluka, to rzecz pewna. Dawniej referent d.s. programowych PKFM „Twierdza Gdańsk”, dzisiaj asystent prasowy Biura Edukacji Publicznej IPN o/Gdańsk, nie tylko fascynuje ogromem wiedzy, ale również oczarowuje elokwencją. Pierwszy raz miałam przyjemność słuchać go podczas spaceru po Forcie Grodzisko, zorganizowanego dla gdańskich przewodników. Natychmiast zostałam jego fanką…

Dzisiaj (czwartek, 21 stycznia) ponownie miałam okazję wysłuchać jego prelekcji, tym razem dotyczącej korporacji akademickich, działających w Trójmieście od 1904 r.

Spotkanie miało miejsce w Galerii Mariackiej Civitas Christiana, w której odbywają się cykliczne „Wieczory Mariackie”, adresowane do miłośników Gdańska i Pomorza. W każdy trzeci czwartek miesiąca, mieszcząca się przy ul. Mariackiej 48 galeria, proponuje wykłady, dyskusje czy pokazy filmów dedykowane tym wszystkim, którzy pragną poszerzyć historyczną wiedzę o najbliższej okolicy. Ich organizatorami są oddział gdański Stowarzyszenia Civitas Christiana oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

W Galerii Mariackiej

– Chcę powiedzieć dużo, a jednocześnie nie zamęczyć – rozpoczął prelekcję bohater wieczoru i udało mu się to bez problemu. Poprowadził słuchaczy przez fragmenty historii związane z korporacjami akademickimi w Gdańsku – przybliżył ich istotę, podał ważne daty graniczne, opowiedział o podziale i insygniach, o etapach rozwoju, wreszcie wspomniał jakie korporacje akademickie działają dzisiaj. Na zakończenie zachęcił do dyskusji, która była naprawdę ożywiona i być może przekroczyła zaplanowane ramy czasowe.

W spotkaniu brali udział użytkownicy Forum Dawny Gdańsk i Wolnego Forum Gdańsk, członkowie Pomorskiego Stowarzyszenia Sympatyków Transportu Miejskiego, korporanci z K!Polonia i Z.A.G.! Wisła, gdańscy przewodnicy turystyczni oraz niezrzeszeni miłośnicy Gdańska. Tuż przed rozejściem się gości, usłyszałam głos gospodarza wieczoru Waldemara Jaroszewicza.

Przyszły korporant ?

– I tak bym chciał, żeby wyglądały te spotkania.

Ja też, pomyślałam i już zapisałam w kalendarzu datę kolejnej prelekcji w ramach „Wieczorów Mariackich” – 18 lutego, Grzegorz Berendt i „Powrót Polski nad Bałtyk w 1920 r.”.

Jan Daniluk o korporacjach akademickich – wideo