W Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku zainaugurowany został cykl wrześniowych spotkań poświęconych Gdańskowi „Panorama Gdańska. Różne punkty widzenia”. Pierwszym prelegentem był Tomasz Błyskosz.

Zbigniew Walczak, szef Filii Gdańskiej nie ustaje w organizowaniu kulturalnego życia Gdańska. Jego najnowszym pomysłem, zrealizowanym dzięki współpracy z pracownikami biblioteki – Alicją Lipińską i Janem Piaseckim-Hlousek, jest cykl wykładów „Panoramy Gdańska. Różne punkty widzenia”.

Jako pierwszy głos zabrał Tomasz Błyskosz – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i krakowskich studiów podyplomowych, obejmujących zarządzanie dziedzictwem oraz ochroną zabytków architektury i urbanistyki, architekt i konserwator, obecnie kierownik Oddziału Terenowego w Gdańsku Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Jego pasjonujący wykład zachęcał do uczenia się czytania miasta. Opowiadał o historii Gdańska przez pryzmat planów jego odbudowy i rozbudowy – od przerażających z punktu widzenia mieszkańca w XXI wieku – szczęśliwie nie zrealizowanych, poprzez śmieszne, aż po mocno kontrowersyjne obiekty, do dzisiaj szpecące miasto. Było i o wspaniałych przykładach powojennej odbudowy, z ulicą Mariacką na czele.
Pozytywne przykłady rozbudowy innych europejskich stały się znakomitym uzupełnieniem części wykładu poświęconej panoramom miasta widzianego z różnych punktów widokowych. I tu było o planach rozbudowy miasta – nie zawsze najszczęśliwszych.

Miasto w wykładzie Tomasza Błyskosza zostało odmalowane pięknym językiem, czuć było, że prelegent je „kocha i lubi, i że się w nim dobrze czuje”. A czy jest to miasto mogące się szczycić piękną panoramą? Odpowiedź odkryją Państwo po wysłuchaniu prelekcji. Zapraszam:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PhOFAPwv2yE[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Mj1GeNWwwvY[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1f0JpyAOlGc[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tNV2YWEbDnw[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1PlEBfk–KM[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tK2XBVORSEA[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zutNEVFKsLM[/youtube]