W sieni Instytutu Kultury Miejskiej odbył się wykład z cyklu Akademii Gdańska, tym razem poświęcony życiu i twórczości Stefana Figlarowicza.

O Stefanie FiglarowiczuWykład o Mistrzu wygłosiła Grażyna Goszczyńska z Działu Fotograficznego Europejskiego Centrum Solidarności.
Koordynatorką projektu Akademia Gdańska jest Dominika Ikonnikow.

Stefan Figlarowicz zmarł w grudniu 2015 roku  – był artystą fotografikiem, publicystą, wykładowcą i muzealnikiem, założycielem i wieloletnim kierownikiem Gdańskiej Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

Zapraszam do wysłuchania prelekcji.

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZQpfa1ADxo4[/youtube]