Fundacja Gdańska po raz piąty zaprasza mieszkańców oraz miłośników Gdańska do udziału w obywatelskiej edycji Olimpiady wiedzy o Gdańsku.

Olimpiada-wiedzy-o-Gdansku-facebook-tloCelem Olimpiady jest zachęcenie mieszkańców i miłośników Gdańska do poszerzania wiedzy o historii miasta na tle dziejów Pomorza, ale także zgłębiania problematyki politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Olimpiada wiedzy o Gdańsku jest projektem obywatelskim, wspieranym przez pracowników i przedstawicieli najważniejszych instytucji naukowych i kulturalnych Gdańska – Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Gdańskiej, Pracowni Gdańskiej Instytutu Historii PAN, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Biblioteki Gdańskiej PAN, Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli, Fundacji „Wspólnota Gdańska”, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Towarzystwa Przyjaciół Domu Uphagena.

Nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu sprawują Komitet Główny oraz Rada Naukowa. Koordynatorem wszystkich działań jest Fundacja Gdańska, która przyjęła na siebie rolę głównego organizatora przedsięwzięcia.

Udział w Olimpiadzie może wziąć każdy, bez ograniczeń wiekowych i zawodowych.
Zgłoszenia przyjmowane są do 13 maja 2013 r. na stronie www.olimpiada.gda.pl lub bezpośrednio w Fundacji Gdańskiej. Eliminacje odbędą się 18 maja, a finał 25 maja 2013 r..

Przebieg Olimpiady:

Eliminacje pisemne Olimpiady z udziałem zarejestrowanych uczestników odbędą się w sobotę, 18 maja 2013 r. o godzinie 11.00. Zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni o miejsc odbycia się eliminacji. W uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 25 maja 2013 r. o godzinie 18.00, weźmie udział od 8 do 9 najlepszych uczestników eliminacji. Uczestnicy obu etapów podlegać będą ocenie jury.

Nagrody:
I miejsce – Złoty Gdański Klucz Olimpijski i 5.000 zł
II miejsce – Srebrny Gdański Klucz Olimpijski i 3.000 zł
III miejsce – Brązowy Gdański Klucz Olimpijski i 2.000 zł

Trójka zwycięzców oraz wszyscy finaliści otrzymają ponadto pamiątkowe dyplomy oraz tradycyjnie atrakcyjne nagrody i upominki ufundowane przez naszych Patronów wspierających.

Encyklopedia GdańskaUwaga – Encyklopedia Gdańska do wygrania!
Fundacja Gdańska przekazała na rzecz Czytelników iBedekera kilka egzemplarzy Encyklopedii Gdańska. Pierwszą książkę można wygrać odpowiadając w komentarzu na pytanie:

Kto jest nowym prezesem Fundacji Gdańskiej?

Nagrodę otrzyma osoba, która jako TRZECIA wpisze w komentarzu prawidłową odpowiedź oraz poda swoje imię i nazwisko. (komentarze będą publikowane z opóźnieniem)