Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego trwają wykłady poświęcone religiom świata. 

Piąty wykład ks. dr. Krzysztofa Niedałtowskiego z cyklu „Religie świata” był ostatnim poświęconym religiom etnicznym. Prelegent poświęcił Afryce i jej religiom szczególnie dużo czasu, ponieważ jest to rdzeń, fundament rozumienia religii jako zjawiska i zrozumienia na czym polega etniczność religii (a nie uniwersalność), czyli zastrzeżenie do własnej grupy.
Dotychczas prelegent opowiadał czym religia jest w ogóle i jak się jawi w tych najprostszych formach organizacji społecznej, a wędrówki po istocie wierzeń pozwalają nam-słuchaczom,  zrozumieć w co wierzą ludy Afryki. 

Na zakończenie narracji dotyczącej religii etnicznych ksiądz zaproponował rozmowę o eschatologii, czyli o tym co ludy Afryki czeka po śmierci oraz o etyce. Pada więc pytanie o ich dekalog, ich przykazania i moralność.
Zapraszam do wysłuchania wykładu.

[youtube]https://youtu.be/LswrXEU0EG0[/youtube]

Cykl „Religie świata” został zainicjowany przez dr Nataszę Kosakowską-Berezecką z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykłady RELIGIE ŚWIATA