„Hinduizm – wierzenia, pisma, etyka” to tytuł siódmego wykładu wygłoszonego przez ks. Krzysztofa Niedałtowskiego, w ramach cyklu „Religie świata”.

Religie świata

Szukamy podstaw mentalności religijnej Hindusów – rozpoczął wykład ksiądz, a zajmujemy się hinduizmem i traktujemy to jako wstęp do buddyzmu, ponieważ bez hinduizmu buddyzm się nie wyjaśni. To wymaga zrozumienia inności. Dla ułatwienia zapamiętania, krótkie rèsumè w postaci punktów:
1. Logiki paradoksalne – w Indiach nie obowiązuje nasz sposób rozumowania z zasadą wyłączonego środka, czyli sprzeczności, w której jedno zdanie, mówiące o tym, że coś istnieje – wyklucza zdanie, że coś nie istnieje. W hinduizmie oba te zdania mogą być prawdziwe. To jest podstawa zrozumienia inności, która domaga się od nas wielkiej elastyczności, pokory i dystansu. I na tym zbudowania jest również religijna koncepcja, czyli synkretyzm.
2. Synkretyzm to możliwość włączenia różnych innych bóstw do swojego panteonu – Jezus nie przeszkadza im jako ósme wcielenie Śiwy, nie ma żadnego problemu – Hindusi chętnie przyjmą również Jezusa. Nie będzie on co prawda jedynym synem bożym, ale też mu można zapalić kadzidło czy złożyć ofiarę. Synkretyzm jest zupełnie inną niż nasza postawa, w której nie ma dogmatów, nie ma kościoła, który wyznacza prawdy wiary, nie ma papieża, który jest ostatecznym autorytetem – w hinduizmie jest to wszystko otwarte, elastyczne, absorbujące inne tradycje i nie mające żadnego problemu z łączeniem wszystkiego ze wszystkim. 

Mówiliśmy ostatnio o świętych pismach hinduizmu, i powiedzieliśmy, że są to WEDY. WEDA, to WIEDZA…

Zapraszam do wysłuchania wykładu (proszę kliknąć w obrazek poniżej)

Wykłady RELIGIE ŚWIATA

Cykl „Religie świata” został zainicjowany przez dr Nataszę Kosakowską-Berezecką z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.