Ostatni przed Wielkanocą wykład ks. Krzysztofa Niedałtowskiego –  „Religie świata”, nieco odbiegał od poprzednich prelekcji…

– Państwo już jesteście mocno zaawansowanymi religioznawcami – zażartował na początku wykładu ksiądz Krzysztof. – Macie za sobą religie ludów pierwotnych; hinduizm – jedną z najstarszych tradycji religijnych na świecie, mówiliśmy o tym, że to jest 3,5 tysiąca lat nieprzerwanej tradycji. Pomyślałem, że gdybyśmy dzisiaj zaczęli buddyzm omawiać, to by nam się zrobiła dłuższa przerwa i byłoby niedobrze z ciągłością. Dlatego postanowiłem nałożyć na tę wiedzę wykład teoretyczny. Podwaliną o teorię religii jest pytanie o GENEZĘ religii…

Wykłady RELIGIE ŚWIATA

Cykl „Religie świata” został zainicjowany przez dr Nataszę Kosakowską-Berezecką z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.