We wtorek 1 czerwca 2o10 roku na fasadzie budynku Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27, dokonano odsłonięcia dwóch tablic pamiątkowych – repliki tablicy z 1935 roku poświęconej pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego w roku jego śmierci i 15-lecia odzyskania przez Polskę dostępu do morza oraz nowej tablicy (2o10 rok) mówiącej o tym , że w obecnym budynku policji, w latach 1921-39, mieścił się Komisariat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku.

Pierwsza z serii tablic historycznych poświęconych ważnym postaciom związanych z Gdańskiem jest przy bramie więziennej od strony ul. 3 Maja w Gdańsku.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. Chrystusa Króla –  dla uczczenia Polonii gdańskiej w latach 1920-39 oraz Polaków – parlamentarzystów i innych tragicznie zmarłych w lotniczej katastrofie pod Smoleńskiem w sobotę 10 kwietnia 2o1o roku.

W akcie odsłonięcia tablic uczestniczyły poczty sztandarowe stowarzyszeń i związków, przedstawiciele władz, warty honorowe wojskowe, policyjne i Marynarki Wojennej oraz licznie zgromadzona młodzież szkolna, a swoistą oprawę doniosłego wydarzenia stanowiły odgłosy ruchu ulicznego.

Wyrazem wagi tego wydarzenia stały się głosy: Prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza, Wojewody Pomorskiego – Romana Zaborowskiego, Marszałka Woj. Pomorskiego – Mieczysława Struka, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku – nadinsp. Krzysztofa Starańczaka i Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska – Bogdana Oleszka.

Głosy włodarzy miasta i województwa podkreślały trwanie Polski tu w Gdańsku, tu nad morzem, przez przypominanie epokowych dziejów związanych z polskością Ziemi Pomorskiej. W pewnym stopniu sprowadzają złe stereotypy o niechęci Polski centralnej do Polski pomorskiej, czy też zgoła morskiej do poziomu spokojnego dialogu o czasach minionych, acz dla Pomorza bardzo trudnych.

Warto tu wspomnieć o napisie – rozkazie Józefa Piłsudskiego – nad jedną z bram Marynarki Wojennej w Gdyni – Oksywiu – powołującym Marynarkę Wojenną RP.

Ważnym elementem uroczystości była sesja popularno-naukowa pod przewodnictwem prof. dr. Andrzeja Gąsiorowskiego – w Nowym Ratuszu Gdańskim. Wygłoszone referaty są zamieszczone w czasopiśmie „Nasz Gdańsk ” nr 5 z maja 2o1o roku , jak też szczegółowy program uroczystości, wystąpienia i mowy, skład kapituł ” tablicowych ” oraz wiele innych kwestii dotyczących Polonii gdańskiej i tablic.

W trakcie sesji wielu wyróżniającym się działaczom ruchu patriotycznego i regionalnego wręczono „Krzyż Piłsudczykowski”

W uroczystościach uczestniczyli Tatarzy polscy, z którymi wiele polskich stowarzyszeń utrzymuje przyjacielskie, a nawet zażyłe kontakty z uwagi na zasługi tych Tatarów dla Polski, a w niej dla Pomorza. Słowa uznania dla chóru ” Łęgowianie ” z Łęgowa.

Odsłonięte tablice cieszą się niekłamanym zainteresowaniem przechodniów, a dla wielu krajoznawców, jak Czesław Skonka, Stanisław Michel, Rufin Godlewski, Waldemar Kowalski, Aleksander Masłowski, Stanisław Flis, Anna Tybel, Irena Pawlukiewicz, Bronisława Dejna czy Elżbieta Besman, będą inspiracją do dalszych działań krajo-poznawczych w regionie pomorskim .

Szczególne słowa uznania kierowano pod adresem profesora dr. Andrzeja Januszajtisa za jego umiłowanie Gdańska i orędowanie wielkiemu, bogatemu w dzieje, prastaremu, słowiańskiemu Pomorzu.

Autor: Jerzy Gajewicz