Grupa gdańskich przewodników miała przyjemność zwiedzić zakamarki kościoła św. Jana. Organizatorką przedsięwzięcia była Danuta Lietke.

Kościół św. Jana

Kościół św. Jana / Fot. Katarzyna Czaykowska

Tym razem w roli cicerone wystąpiła Iwona Berent – konserwator zabytków, od 10 lat związana z odbudową świątyni. W 2015 r., w ramach koordynowanej przez Dominikę Ikonnikow Akademii Dawnego Gdańska, odbyła się arcyciekawa prelekcja, której wysłuchanie bardzo polecam. PRELEKCJA

Podczas szkolenia świątynię obfotografowała Katarzyna Czaykowska,
autorka bloga Tutivillus i inni

Kościół św. Jana w Gdańsku