Fot. Jarosław Kaczmarczyk

We czwartek, 24 czerwca, w samo południe, na Nabrzeżu Francuskim gdyńskiego portu, odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego pomiędzy Miastem Gdynia i Morskim Portem Handlowym Gdynia. Jego przedmiotem było zainaugurowanie wspólnych działań, mających na celu powołanie Muzeum Emigracji. Ma ono powstać w budynku Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1.

Wybór miejsca nie był przypadkowy, bo jak stwierdził Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, to tutaj było serce ruchu emigracyjnego, szacowanego w okresie międzywojennym na 2,2 mln osób emigrujących i ponad 1,2 mln osób reemigrujących. Stąd dzisiejsza inicjatywa ma być takim symbolicznych pomostem do współpracy różnych środowisk i pamięci tych, którzy z różnych przyczyn decydowali się opuścić kraj (czasami na zawsze jak np. Witold Gombrowicz) lub do niego powrócić.

W założeniu władz miasta ma to być nie tylko typowa placówka muzealna, ale również środek badawczo-naukowy nad dziejami ruchu emigracyjnego. Wtórujący prezydentowi prezes MPH Janusz Jarosiński przypomniał o cumujących tutaj obecnie wielkich statkach wycieczkowych, które w jakiś sposób podtrzymują ducha tego miejsca.

Po podpisaniu listu zgromadzeni mieli możliwość zapoznania się z założeniami muzeum i zwiedzić Dworzec Morski w miejscach na co dzień niedostępnych. Rolę narratora przyjął wiceprezydent Gdyni Marek Stępa, z wykształcenia architekt, który zwracał uwagę na nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne dachu, będące dziełem firmy Dyckerhoff & Widmann. Odwołał się przy tej okazji do innych konstrukcji tej firmy w Europie, oraz przypomniał zgromadzonym, że Dworzec Morski to jedyny gdyński obiekt, który w II RP został uwieczniony na znaczkach pocztowych. Całość uroczystości dopełniły zabytkowe samochody z tamtej epoki oraz ludzie przebrani w stosowne stroje.

Autor: Jarosław Kaczmarczyk

Autorem notatki o wydarzeniu i jego świadkiem, jest Jarosław Kaczmarczyk – licencjonowany przewodnik turystyczny po Trójmieście. Mieszkaniec i wielki miłośnik Gdyni. Zapraszam do obejrzenia jego PROFILU na iBedekerze.