Inicjatywa Społeczna Dźwignij Gdańsk, w ramach protestu „Nie dla burzenia Stoczni Gdańskiej”, zorganizowała w minioną niedzielę spotkanie swoich sympatyków z Andrzejem Januszajtisem. Tematem przewodnim było Młode Miasto widziane w perspektywie historycznej.

Dźwigamy Gdańsk

Dźwignij Gdańsk to inicjatywa społeczna o wyraźnie zarysowanych celach, wypunktowanych na stronie oficjalnej:

• Zwiększanie świadomości społecznej o unikalnych wartościach terenów po byłej Stoczni Gdańskiej.
• Ochrona dziedzictwa kulturowego i tożsamości miejsca, które ściśle związane są z przemysłową architekturą na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.
• Doprowadzenie do wpisania do rejestru zabytków cennych architektonicznie i historycznie obiektów, wraz z ich urbanistycznym otoczeniem.
• Współpraca z przedstawicielami Rady Interesariuszy Młodego Miasta (przedstawiciele gminy Gdańsk, inwestrorzy / właściciele gruntów i obiektów, organizacje społeczne oraz okoliczni mieszkańcy) w zakresie planów wyburzania obiektów na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej oraz zwiększenia realnego wpływu mieszkańców i mieszkanek na kształt przyszłej dzielnicy Młode Miasto.
• Upublicznienie koncepcji zagospodarowania terenów postoczniowych, w tym upublicznienie planów deweloperów (np.: koncepcji, projektów architektoniczno-urbanistycznych) i stworzenie przestrzeni do dyskusji nad nimi.
• Włączenie organów gminy Gdańsk do odpowiedzialnego współdecydowania i współkształtowania zagospodarowania terenów postoczniowych przy zachowaniu historycznej tkanki miejskiej.
• Zapewnienie mieszkańcom swobodnego dostępu do nabrzeży i stworzenie publicznej przestrzeni łączącej nabrzeża postoczniowe z Głównym Miastem.
• Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców i mieszkanek w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących miasta.
• Wdrożenie takiego modelu projektowania przestrzeni miejskiej, który bierze pod uwagę opinie mieszkanek i mieszkańców (projektowanie partycypacyjne).

W multimedialnej sali budynku NOT, mimo niedzieli, spotkało się wielu zwolenników ratowania pozostałości po Stoczni Gdańskiej, aby wysłuchać prelekcji Andrzeja Januszajtisa -„Młode Miasto w perspektywie historycznej”. Była to znakomita lekcja historii. Zapraszam do wysłuchania wykładu:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=elv9YEjEOq4[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=naO6KOg_wLA[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g8EEBVa6QXw[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=noQBl0xHTyA[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=No9KUDAa-Rk[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Wtrdim7_rv0[/youtube]

 

Aleksander Masłowski – Stoczniowe dźwigi i ich smutna historia