Prowadząca Gdańską Galerię Fotografii, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, była prelegentką podczas spotkania z cyklu Akademia Gdańska, opowiedziała o dokumentalistach czasów przełomu lat 80-tych i 90-tych – Stefanie Figlarowiczu, Jacku Piotrowskim i Januszu Rydzewskim.

Od lewej: Dominika Ikonnikow i Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

Od lewej: Dominika Ikonnikow i Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, – historyczka sztuki, kuratorka wystaw, animatorka wydarzeń kulturalnych, z wykształcenia fotografka, muzealniczka. Od 2009 roku kieruje Gdańską Galerią Fotografii, która jest częścią Muzeum Narodowego w Gdańsku. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Absolwentka muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Liceum Plastycznego w Gdyni Orłowie.

W roli gospodynie wieczoru wystąpiła koordynatorka projektu Akademia Gdańska – Dominika Ikonnikow.

Zapraszam do wysłuchania prelekcji:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-aWFub51yTE[/youtube]