Są takie zaczarowane miejsca, które przyciągają mocniej niż inne; są tacy ludzie, których wewnętrzna energia zadziwia i zaraża. A kiedy energia pada na odpowiedni grunt – rodzi się  I Ogólnopolski Konkurs Graficzny dla Młodzieży na ekslibris Filii Gdańskiej. Jego matką jest Anna Maria Czarzasta – Ania po prostu, a ojcem Zbigniew Walczak.

Ekslibris Adrianny Łobko

Ekslibris Adrianny Łobko

Filia Gdańska jest znana wszystkim miłośnikom Gdańska. Trafiła tu również dziewczyna z Mazur – Ania, od kilka lat mieszkająca w Gdańsku i zakochana w nim do szaleństwa. Zaledwie w grudniu zaprezentowała swój debiutancki film – „Szlakiem gdańskich bram„, a już ma na koncie kolejne wydarzenie artystyczne – konkurs na ekslibris Filii Gdańskiej, skierowany do uzdolnionej plastycznie młodzieży. Celem konkursu było wyłonienie dwóch najlepszych ekslibrisów: dla literatury pięknej i literatury popularno-naukowej, ale także zainicjowanie kontaktów pomiędzy młodymi twórcami, zachęcanie do wymiany artystycznych doświadczeń oraz popularyzacja wiedzy na temat ekslibrisów.

Na konkurs wpłynęło dziewiętnaście prac. Młodzi twórcy reprezentowali: Zespół Szkół Plastycznych im Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej (opiekun artystyczny: Łukasz Kawka), Liceum Plastyczne w Gdańsku Oliwie (opiekun artystyczny: Wojciech Juchniewicz), XIX Liceum Ogólnokształcące im Mariana Mokwy w Gdańsku (opiekun artystyczny: Mariusz Kułakowski) oraz Liceum Plastyczne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku (opiekunowie artystyczni: Joanna Budzyńska-Sycz i Krystian Wdowiak). Ekslibrisy zostały wykonane w technikach rytych i trawionych (linoryt, pleksoryt, akwaforta, akwatinta, sucha igła).

Na początku stycznia komisja zakwalifikowała do konkursu wszystkie nadesłane prace, a podczas obrad wyłoniła dwa zwycięskie ekslibrisy: dla literatury pięknej oraz literatury popularno-naukowej. Przyznała również trzy wyróżnienia. Nagrodzone prace spełniają założone kryteria: zawierają formułę „Ex Libris Filii Gdańskiej” integralnie związaną z polem kompozycji, wykonane zostały w roku 2013, w technikach grafiki warsztatowej, wymiary ekslibrisów (druku) nie są większe niż 7 x 10 cm. Wyłonione przez komisję ekslibrisy nawiązują do nadmorskiego położenia miasta (mewa, morze, żaglowiec, dźwig portowy) oraz jego charakterystycznych budowli (Ratusz Głównego Miasta, Bazylika Mariacka, kamieniczki, portowy dźwig) oraz herb Gdańska. Adresata ekslibrisu (bibliotekę) opisują charakterystyczne dla literatury symbole (sowa, książki).

Autorką najlepszego ekslibrisu dla literatury pięknej okazała się Adrianna Łobko z pracowni Wojciecha Juchniewicza w Liceum Plastycznym w Gdańsku Oliwie. W kategorii ekslibrisu dla literatury popularno-naukowej wygrała Karolina Krupczyńska z pracowni Mariusza Kułakowskiego w XIX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Komisja Konkursowa wyróżniła też trzy kolejne ekslibrisy, których autorami są: Karolina Kluza z pracowni Łukasza Kawki w Zespole Szkół Plastycznych im Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej, Amelia Mazerant z pracowni Krystiana Wdowiaka w Liceum Plastycznym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku oraz Monika Dubiella z pracowni Mariusza Kułakowskiego w XIX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Ania zajmowała się projektowaniem plakatów i redagowaniem regulaminu, pisała notatki prasowe, rozmawiała z nauczycielami młodych twórców, zapraszała członków komisji konkursowej, załatwiała patrona honorowego i gadżety dla nagrodzonych, przygotowywała almanach pokonkursowy – słowem zapanowała na całą organizacyjną machiną. Nad całością pracy Ani życzliwie czuwała Natalia Gromow z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku – głównego organizatora konkursu. Teraz pozostało to, co najprzyjemniejsze – gala, podczas której zostanie otwarta wystawa pokonkursowa, a zwycięzcy otrzymają nagrody.
Gdzie odbędzie się wspomniana gala? Miejsce jest tylko jedno – zaczarowana Filia Gdańska przy ul. Mariackiej 42. Jej szef – Zbigniew Walczak oraz Anna Maria Czarzasta zapraszają w czwartek 27 marca o godz. 17:30.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – profesor Ludmiła Ostrogórska. W skład Komisji Konkursowej weszli: Alina Jackiewicz-Kaczmarek (prof. ASP w Gdańsku, kierownik Pracowni Grafiki Artystycznej), Bogumiła Omieczyńska (kustosz Muzeum Zamkowego w Malborku, opiekun kolekcji ekslibrisu, organizator Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu), Zbigniew Walczak (kierownik Filii Gdańskiej) oraz Anna Maria Czarzasta (koordynator konkursu)