W sali konferencyjnej Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach odbyło się spotkanie, mające na celu poinformowanie mieszkańców o planach rozbudowy węzła Szadółki.

Czy zawiodła promocja, czy też temat okazał się mało pasjonujący, dość powiedzieć, że tłumów na spotkaniu nie było. Szczerze mówiąc organizatorów było więcej niż mieszkańców pobliskich zabudowań, a szkoda, bo zwięzła i rzeczowa prezentacja wstępnych założeń inwestycji, przygotowana przez firmę Teborin, a przedstawiona przez Katarzynę Kościukiewicz była interesująca. Opracowanie stosownej dokumentacji zlecił wspomnianej jednostce Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, którego przedstawiciele również wzięli udział w spotkaniu. Prowadził je Karol Polejowski, ale przy tak niewielkiej liczebności zainteresowanych nie miał zbyt wiele pracy…

Opracowanie obejmuje kilka elementów:
– rozbudowę jezdni Obwodnicy Trójmiasta do przekroju trzech pasów z pasem awaryjnego postoju na odcinku ok. 3,5 km.
– rozbudowę węzła Szadółki
– rozbudowę ul. Jabłoniowej na odcinku ok. 900 m.

Początkiem planowanej inwestycji jest miejsce, w którym wschodnia jezdnia rozbudowywanego węzła Karczemki osiąga przekrój trzech pasów, a kończy się przed węzłem Kowale.

Obecnie funkcjonujący węzeł jest tymczasowy, ponieważ nie spełnia parametrów zgodnych w warunkami technicznymi dla dróg publicznych. Jego odległość od węzłów Karczemki i Kowale także nie spełnia wymogów stawianych przez warunki techniczne, ale miasto uzyskało zgodę Ministra Infrastruktury na odstępstwo.

Pięć wariantów przebudowy węzła

I – Wpisuje się w granice miejscowego planu i nie narusza granic własnościowych po wykupach. W celu rozbudowy ul. Jabłoniowej do dwóch jezdni doprojektowano po stronie północnej dodatkowy wiadukt. Na skrzyżowaniach łącznic z ul. Jabłoniową przewidziana jest sygnalizacja świetlna.

II – Odzwierciedla obecny układ, różni się jezdnią rozbudowaną do dwóch dwupasowych, dodatkowy wiadukt przewidziany jest po południowej stronie istniejącego. Na skrzyżowaniach łącznic z ul. Jabłoniową przewidziana jest sygnalizacja świetlna.

III – Połączenie wariantu pierwszego i drugiego, w wyniku czego ma powstać węzeł typu harfa. Na skrzyżowaniach łącznic z ul. Jabłoniową przewidziana jest sygnalizacja świetlna.

IV – Węzeł typu koniczyna, we wszystkich jego ćwiartkach łącznice. Oprócz trzypasowej jezdni głównej dla każdego kierunku Obwodnicy Trójmiasta, przewiduje się jezdnię zbierająco-rozprowadzająca, gwarantującą bezpieczne manewry. Na węźle nie przewiduje się sygnalizacji świetlnej, a jedynie na skrzyżowaniu z ul. Przywidzką. Planowana całkowita rozbiórka obecnego wiaduktu i budowa czterech nowych, dla każdej jezdni głównej i dodatkowych obiektów dla jezdni zbierająco-rozprowadzających.

IVa – Charakteryzuje się tym, że droga dojazdowa do Otomina zostaje przeniesiona na wysokość drugiego z obecnie wykonywanych zjazdów na teren Zakładu Utylizacyjnego. Wadą jest fakt, że do siedziby IVECO nie ma dojazdu.

We wszystkich wariantach planowana jest przebudowa istniejącej obecnie drogi serwisowej, prowadzącej do ul. Stężyckiej (Wróblówka). W żadnym z nich nie uwzględniono sygnalizacji świetlnej na połączeniu drogi wyjazdowej z Otomina z ul. Jabłoniową.

Jaki jest przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia?

– W optymistycznej wersji za dziesięć lat – usłyszeli uczestnicy spotkania i to zapewne tłumaczy fakt tak nikłego zainteresowania konsultacjami, które jednak stanowią konieczny początek każdej tego typu inwestycji.