W Domu Uphagena odbył się kolejny wykład z cyklu „Kultura dawnego Gdańska”. Bohaterką spotkania była Grażyna Goszczyńska, która wystąpiła z referatem „Kowboje morscy w Gdańsku”.

Kowboje morscy w Gdańsku

Tytuł prelekcji nawiązuje do wieloletniego projektu „Koniec i początek” zainicjowanego przez Stefana Figlarowicza i przedstawiającego Gdańsk oraz życie jego mieszkańców w okresie powojennym. Wykład zaprezentował nieznaną szerzej historię dużego zbioru gdańskich fotografii, który powstał dzięki kowbojom morskim – amerykańskim młodym mężczyznom, biorącym udział w akcji humanitarnej pomocy dla powojennej Polski. Amerykańska kolekcja została zaprezentowana na tle wcześniej znanych zbiorów dotyczących życia w powojennym Gdańsku.

Grażyna Goszczyńska jest fotografem i historykiem, muzealnikiem z długim doświadczeniem. Pracę zawodową podjęła w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku jako fotograf a następnie w Gdańskiej Galerii Fotografii – Dziale Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, gdzie wraz ze Stefanem Figlarowiczem zajmowała się historią fotografii gdańskiej i kresowej, między innymi realizując wieloletni projekt pt. „Koniec i początek”. Do niedawna była zatrudniona jako kustosz w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie w latach 2009-2016 tworzyła od podstaw bogatą kolekcję fotografii ECS. Jest współautorem lub autorem scenariuszy ok. 100 wystaw fotograficznych. Obecnie kieruje Mediateką w Straszynie – pierwszą w Polsce wiejską instytucją tego rodzaju.

Gospodarzem wieczoru był Sławomir Kościelak, a relację filmową przygotował Mirosław Koźbiał.

[youtube]https://youtu.be/Kn7I1udjr1k[/youtube]