Budowa Forum Gdańsk trwa. Już w najbliższą sobotę, 21 stycznia, w związku z kolejnym etapem modernizacji wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej (nad torami kolejowymi), nastąpi zmiana organizacji ruchu tramwajowego Gdańsku Śródmieście.

Budowa Forum Gdańsk

Na ul. 3 Maja, na wysokości budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów zostaną oddane do eksploatacji dwa nowe przystanki tramwajowe o nazwie ,,Węzeł Groddecka’’. Natomiast na czas modernizacji wiaduktu, czyli na okres ok. 6 miesięcy, wyłączone z ruchu zostaną przystanki ,,Gdańsk Śródmieście’’. Planowane na koniec 2017 r. zakończenie budowy Forum Gdańsk, przewiduje docelowo powstanie na wiadukcie Armii Krajowej zintegrowanego węzła przesiadkowego, gdzie mieszkańcy swobodnie będą mogli przesiadać się na tramwaj, autobus oraz pociąg SKM.

Jak będzie wyglądała organizacja ruchu pieszego na węźle przesiadkowym? Gdzie docelowo znajdą się windy? Czy dojście na przystanek SKM ,,Gdańsk Śródmieście’’ będzie możliwe tylko od strony ul. Armii Krajowej?

Z przystanku SKM na poziom węzła przesiadkowego, a także do Forum Gdańsk będzie prowadziła tzw. pasarela, czyli przejście biegnące pod poziomem ulicy. W ciągu pasareli, prócz schodów, przewidziano cztery windy prowadzące kolejno z: peronu SKM, przystanków tramwajowo- autobusowych oraz od strony Forum Gdańsk, czyli strony północnej w ciągu chodnika prowadzącego bezpośrednio do ul. Okopowej i ul. 3 Maja. Zaprojektowane i w trakcie realizacji jest przejście podziemne łączące peron i ul. Toruńską. Przewidziane są windy, zarówno z peronu do tunelu, jak i z tunelu na poziom ul. Trakt Św. Wojciecha. Przy czym ta ostatnia uwzględniona jest w planach przebudowy Wiaduktu Biskupia Górka. Z obu stron tunelu wykonane będą rampy wjazdowe. Zastosowane zostanie ciekawe połączenie funkcji użytkowej z historyczną, bowiem wzdłuż południowego ciągu tunelu wyeksponowana będzie zachowana ściana znajdujących się obok kazamat Bastionu Kot, powstałych w XVI w., a ponownie odkrytych w toku prac budowlanych w 2015 r.

Forum Gdańsk

W przyszłości planowane jest udostępnienie dla zwiedzających sali o długości kilkudziesięciu metrów, będącej częścią kazamat, ale jest to uzależnione od pozyskania środków finansowych na ten cel.

Jak zaznacza Wojciech Bróż, dyrektor kontraktu firmy Doraco, odpowiedzialnej za modernizację infrastruktury drogowej, powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych na wysokości wylotu ul. Biskupiej, prowadzące na przystanki przesiadkowe oraz do Forum Gdańsk. Przywrócone zostanie istniejące wcześniej przejście dla pieszych od ul. Rogaczewskiego przez ul. 3 Maja. Zmieniony zostanie natomiast wyjazd z ul. Rogaczewskiego. W ramach przebudowy przewidziano prawoskręt w stronę ul. Armii Krajowej, a docelowo, zamiast dwóch odrębnych będzie jeden wjazd na parking wzdłuż ul. 3 Maja, jednak ruch okrężny na placu parkingowym zostanie zachowany.

Prawdopodobnie w 2018 r. zostanie ogłoszony przetarg na modernizację ul. Menonitów i jej połączenia z wewnętrzną drogą techniczną biegnącą wzdłuż Kanału Raduni w stronę Oruni, która wśród mieszkańców pełni rolę popularnego deptaka spacerowego, a także jest uczęszczanym szlakiem rowerowym. Wraz z ukończeniem prac budowlanych, zostanie oddana do użytku nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Trakt Św. Wojciecha, z której możliwy będzie bezpośredni dojazd na peron SKM.

Warta odnotowania dla kierowców i pieszych jest informacja związana ze zmianą organizacji ruchu od 21 stycznia. Prócz przystanków tramwajowych ,,Gdańsk Śródmieście’’, dodatkowo wyłączony zostanie prawoskręt z ul. 3 Maja w ul. Hucisko. Zamknięte zostanie też przejście dla pieszych przez Hucisko w obrębie skrzyżowania z ul. 3 Maja.

Tekst: Dominika Ikonnikow