Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już szósty raz organizuje głosowanie Internautów w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Wśród finalistów w kategorii „Produkt promocyjny” znalazły się: Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego oraz Ośrodek Kultury Morskiej.

Fot. M. Zakrzewski/Smartlink

Brama Wyżynna i Gdańscy Mieszczanie / Fot. M. Zakrzewski/Smartlink

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie, spośród projektów współfinansowanych przez Fundusze Europejskie, najlepszych realizacji mających wpływ na rozwój turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, na zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rewitalizację. Promocja najlepszych przedsięwzięć pozwala dostrzec wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski.

W ramach konkursu nagrody główne przyznawane są w następujących kategoriach:

– Obiekt turystyczny (hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)
– Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa)
– Zabytek (obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne)
– Produkt promocyjny (wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
– Turystyka aktywna (ścieżki rowerowe, szlaki wodne lub turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)
– Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy)
– Miejsce przyjazne dzieciom (parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej).

Gdańsk w konkursie reprezentują dwa projekty: Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego oraz Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej.

Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (siedzibą jest Brama Wyżynna), Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu (przebudowa Amfiteatru Tysiąclecia) konkurują o nagrodę w kategorii „Produkt promocyjny”.

Na stronie www.polskapieknieje.gov.pl o gdańskim systemie informacji turystycznej czytamy:

Jednym z głównych celów systemu było dostarczenie kompleksowej informacji turystycznej poprzez nośniki informacji oparte na nowoczesnych technologiach internetowych, takie jak infomaty, urządzenia mobilne, systemy informatyczne (portal internetowy, interaktywne systemy mapowe), oraz poprzez „tradycyjne” punkty informacji turystycznej działające lokalnie lub regionalnie.

Projekt polegał na: budowie regionalnego portalu turystycznego www.pomorskie.travel, zakupie oraz montażu 245 infomatów dotykowych, zlokalizowanych w atrakcyjnych turystycznie miejscach woj. Pomorskiego oraz rewitalizacji zabytkowego obiektu Bramy Wyżynnej w Gdańsku i zaadaptowaniu jej przestrzeni na Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej. W związku z unikalnym połączeniem tradycji i nowoczesności, udało się umieścić w przestrzeni publicznej wielu miast regionu nowoczesną technologię dotykową i wielkoformatowe, interaktywne ekrany.

Projekt Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej znalazł się w finale w kategorii „Rewitalizacja” obok Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz projektu „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach”.

Na stronie www.polskapieknieje.gov.pl o Ośrodku Kultury Morskiej czytamy:

W wyniku realizacji projektu zostały zrewitalizowane budynki Składu Kolonialnego należące do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku (CMM) wraz z przylegającą do niej niezabudowaną parcelą. Na powierzchni zrewitalizowanego obszaru prezentowane są zabytki związane z europejską historią morską m.in za pomocą technologii multimedialnych, interaktywnych technik przekazu, oryginalnych prezentacji audiowizualnych oraz komputerowych wizualizacji.

Odbywają się tam również warsztaty edukacyjne i lekcje muzealne, warsztaty konserwatorskie oraz warsztaty archeologii podwodnej. Muzeum jest nowocześnie wyposażone, a zwiedzający, dzięki ciekawym architektonicznie rozwiązaniom (m.in. przeszklone ściany i stropy) mają możliwość obserwowania pracy muzealników, archeologów czy konserwatorów zabytków.

 

Głosować można do 30 kwietnia 2013 r. na stronie www.polskapieknieje.gov.pl. Każdy Internauta może oddać głos tylko na jeden projekt.

Na zdjęciu – Gdańscy Mieszczanie na tle Bramy Wyżynnej – siedziby Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej.

 

Gdańscy Mieszczanie