Barbara Ząbczyk – Chmielewska, kustosz zajmująca się historią i zbiorami Politechniki Gdańskiej, opowiedziała (w ramach projektu Akademia Dawnego Gdańska) o udziale profesorów z tej uczelni w odbudowie miasta. 

Profesorowie Politechniki Gdańskiej

Wykład odbył się w sieni Instytutu Kultury Miejskiej. Koordynatorką cyklu wykładów jest Dominika Ikonnikow.

Ważny i wciąż dyskusyjny temat odbudowy Gdańska nie tylko związany jest z zagadnieniami architektury, budownictwa, zabiegami konserwatorskimi. W rzeczywistości towarzyszy mu również wiele aspektów związanych z ludnością cywilną, działaniami wojennymi w mieście i okresem powojennym. Do tragicznego stanu tkanki miejskiej Gdańska przyczyniły się nie tylko działania wojenne, ale także warunki atmosferyczne, brak środków na zabezpieczenia zniszczonych budowli oraz szabrownictwo deficytowych materiałów budowlanych.

– Kataklizm 1945 roku przyniósł zniszczenie i wyludnienie miasta. W złożonym procesie odbudowy miasta i jego życia znaczącą rolę odegrali przybywający do Gdańska na Politechnikę Gdańską pracownicy naukowi i studenci ze Lwowa, Wilna czy Warszawy. Często jako członkami grup operacyjnych, od pierwszych dni brali udział w odbudowie miasta, przemysłu, nauki, szkolnictwa i kultury. Z Politechniką związani byli m.in. Władysław Czerny, twórca koncepcji odbudowy gdańskiego Śródmieścia, Jan Borowski – wojewódzki konserwator Gdańska, twórca pierwszego powojennego rejestru zabytków Gdańska i województwa, Marian Osiński współtwórca rekonstrukcji architektury Pomorza, szef grupy stoczniowej Witold Urbanowicz, Witold Tubilewicz, naczelny inżynier odbudowy portów, Aleksander Potyrała organizator i dyrektor Liceum Budownictwa Okrętowego „Conradinum” i wielu innych – mówiła Barbara Ząbczyk – Chmielewska.

Zapraszam do wysłuchania prelekcji:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Gj0_A4JQrRA[/youtube]