Od lewej: Henryk Krawczyk, Edmund Wittbrodt, Anna Świderska, Wiesław Bielawski, Marek Bumblis

Modele okrętów w Dworze Artusa są niezwykle cenną kolekcję. Niestety, wisząc wysoko ponad posadzką, nie stanowiły należytej atrakcji dla zwiedzających. Dyrektor MHMG Adam Koperkiewicz i kierownik Dworu Artusa Edward Śledź szukali sposobu na bezpieczne przybliżenie ich do oczu zainteresowanych. I oto pomocną rękę wyciągnęli do nich inżynierowie z Politechniki Gdańskiej, dzięki którym powstały urządzenia umożliwiające opuszczanie modeli na wysokość umożliwiającą dokładną ich obserwację. Autorem projektu jest Anna Świderska, która wykonała go jako pracę dyplomową, pod okiem prof. Edmunda Wittbrodta.

W minioną środę odbyła się uroczystość, podczas której rektor Politechniki Gdańskiej Henryk Krawczyk, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Adam Koperkiewicz, vice prezydent Wiesław Bielawski oraz prof. Edmund Wittbrodt podpisali stosowny dokument przekazania urządzeń, stanowiących dar uczelni dla muzeum. Modele płynnie spłynęły na linach ku posadzce i natychmiast skupiły na sobie wzrok gości, uczestniczących w tym niezwykłym „wodowaniu”.

Mityczny Akteon wrócił na swoje miejsce

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oE4Dkc9oRsU[/youtube]