Tytuł: Prelekcja – Polacy i Niemcy w Wolnym Mieście Gdańsku
Lokalizacja: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12. Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2011-01-11