Sobota, 7 stycznia 2011. Ulica Jabłoniowa prowadząca w kierunku Gdańska Szadółki zakorkowana. Powietrze przesiąknięte zapachem spalin. 

Zakład Utylizacyjny Szadółki zaproponował mieszkańcom Gdańska udział w akcji „Bądź ekologiczny! Oddaj swoją choinkę do Zakładu Utylizacyjnego”. Każdy mieszkaniec Gdańska, od 6 do 15 stycznia, może wrzucić uschnięte drzewko do specjalnie przygotowanego kontenera, a ZUT przerobi choinki na kompost.

Rewelacyjna inicjatywa! Choinki porozrzucane wokół osiedlowych śmietników od wielu lat są zmorą mieszkańców, więc ustawienie przez ZUT kontenera na uschnięte drzewka jest pomysłem godnym pochwały.
Ale uwaga! Ów kontener nie stanie, co by się wydawało logiczne, na osiedlach mieszkaniowych, lecz… przed bramą wjazdową na wysypisko, w Gdańsku Szadółkach przy ul. Jabłoniowej 55. Zapakuj więc Gdańszczaninie sypiącą się choinkę w foliowy worek, wsiądź w samochód i pędź w kierunku Szadółek. A jeśli nie masz własnych czterech kółek, czeka na Ciebie, jeżdżący co godzinę, autobus linii 174. Dla wygody załączam rozkład jazdy.

Jak się przekonałam, dzisiejszy korek nie był spowodowany szturmem na wysypisko, ale na pobliskie centrum handlowe, ot, taka sobotnia rozrywka. Mam więc nadzieję, że mieszkańcy Gdańska są na tyle pro-ekologiczni, że nie będą zatruwali powietrza spalinami samochodowymi, tylko po to, żeby BEZPŁATNIE złożyć choinkę pod bramą wjazdową składowiska odpadów w Szadółkach. Aż ciśnie mi się na usta hasło:

Bądź ekologiczny – nie przywoź choinki na wysypisko

Wszelkie pytania dotyczące akcji odbioru choinek mozna kierować od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 pod nr telefonu 58 326 01 06 lub w formie poczty elektronicznej na adres [email protected].

Zakład Utylizacyjny na plus

Abym jednak nie była posądzona o złośliwość, wspomnę o innej inicjatywie, mniej nagłośnionej, a jakże pożytecznej i również prowadzonej przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Na własny użytek nazwałam ją „Akcja kanapa”.
Widok wyrzuconej w lesie kanapy, starego fotela czy zardzewiałej kuchenki gazowej, nie należy niestety do rzadkości. Nie jestem w stanie zrozumieć motywów takiego działania, podejrzewać jedynie mogę, że właściciele owych dóbr starają się w ten sposób obejść opłatę pobieraną przez ZUT za odbiór odpadów. A tymczasem, każdy zameldowany mieszkaniec Gdańska może co sześć miesięcy przywieźć na wysypisko 500 kilogramów odpadów, płacąc preferencyjne stawki.

Koszt przyjęcia przez ZUT niepotrzebnej kanapy oscyluje koło 30 groszy.
Jeśli więc ktoś ma zapewniony transport starego mebla w kierunku lasu, warto skorzystać z „Akcji kanapa”.

W oczekiwaniu na „wystawki”

Problemem nadal pozostają wielkogabarytowe odpady, podrzucane przez mieszkańców na osiedlowe śmietniki. ZUT prowadzi cykliczną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, ale kwestia niepotrzebnych mebli nie została dotychczas rozwiązana.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. znowelizowana „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w Art. 4. mówi:

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych.

Wierzę, że zacytowany Artykuł, to prosta droga to tzw. wystawek, które od lat organizowane są w Europie Zachodniej i wielu polskich miastach. Teraz czas na Gdańsk.

Wysypisko w Szadółkach