Rezolucja Rady Miasta Gdyni z dnia 17 lutego 2010 r. (z komunikatu Biura Prasowego UM Gdynia):

Rada Miasta Gdyni, zaniepokojona doniesieniami medialnymi dotyczącymi konfliktu wokół Trójmiejskich lotnisk apeluje do Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka o podjęcie współpracy w zakresie rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk i realizacji inwestycji przekształcenia lotniska wojskowego Gdynia-Kosakowo w lotnisko wojskowo-cywilne. Wytworzona atmosfera nie służy realizacji tak ważnych dla naszego regionu inwestycji zgodnych z zapisami Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2020, która wskazuje kierunki rozwoju transportu lotniczego w naszym regionie. Uznając wiodącą rolę Portu Lotniczego w Gdańsku, nie postrzegamy obu inwestycji jako wzajemnie się wykluczających. Jednocześnie Rada Miasta Gdyni jest przekonana o pilnej konieczności realizacji obu komplementarnych względem siebie projektów. Zbliżające się mistrzostwa Europy w piłce nożnej powinny działać na lokalne samorządy motywująco, tak aby w atmosferze obopólnej zgody zrealizować obie potrzebne inwestycje w zaplanowanych terminach.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

Pozostaje jedynie przytoczyć treść inskrypcji, umieszczonej na Złotej Bramie w Gdańsku – „Zgodą małe państwa rosną, niezgodą wielkie upadają”…