Gdański Obszar Metropolitalny stał się faktem. 15 września 2011 roku podczas zebrania założycielskiego stowarzyszenia spotkało się 29 delegatów pomorskich gmin i powiatów, które weszły w skład GOM.

Gdański Obszar Metropolitalny / materiały prasowe UM w Gdańsku

Komunikat Biura Prasowego UM w Gdańsku:

Prezesem stowarzyszenia został jednogłośnie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Kolejne gminy deklarują podjęcie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszenia w najbliższym czasie.

Gdański Obszar Metropolitalny tworzą 22 gminy i 7 powiatów (mapka w załączniku). Siedziba stowarzyszenia znajdować się będzie w Gdańsku przy ul. Długi Targ 39/40.

Podczas spotkania uchwalono statut oraz wybrano dziewięcioosobowy zarząd stowarzyszenia. W jego skład weszli:
1. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska – prezes
2. Józef Reszke – starosta powiatu wejherowskiego – wiceprezes
3. Hanna Brejwo – wójt Pszczółek – skarbnik
4. Wojciech Dettlaff – starosta pucki
5. Jacek Michalski – burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
6. Jerzy Żurawicz- burmistrz Żukowa
7. Jacek Karnowski – prezydent Sopotu
8. Andrzej Rychłowski – burmistrz Malborka
9. Józef Puczyński – starosta Tczewa

Wybrano także komisję rewizyjną:
1. Mirosław Czapla – starosta powiatu malborskiego
2. Janusz Goliński – wójt gminy Cedry Wielkie
3. Kazimierz Okrój – przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie.

Następnym krokiem będzie rejestracja stowarzyszenia w sądzie.

Proces tworzenia GOM został zainicjowany w marcu przez prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, który zaproponował tę formę organizacji jako najlżejszą, ale sformalizowaną, która mogłaby doprowadzić do silniejszej integracji pomiędzy samorządami oraz mieszkańcami Trójmiasta, a także sąsiadujących z nim gmin i powiatów.

Paweł Adamowicz odbył ok. 20 rozmów w powiatach gdańskim, nowodworskim, puckim, kartuskim i wejherowskim, m.in. w Redzie i Rumi, gdzie został zaproszony przez radnych. Na wszystkich spotkaniach debatowano na temat zasad przyszłej współpracy, wspólnych wyzwań, granic metropolii, a głównie zadań, którymi w najbliższym czasie powinno zająć się stowarzyszenie. Wśród najczęściej wymienianych spraw była mowa o: stworzeniu strategicznego planu transportowego dla metropolii, monitoringu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem funkcji metropolitalnych, współpracy na rzecz podnoszenia edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, wspólnej promocji turystycznej i gospodarczej, współpracy pomiędzy urzędami pracy, wspólnych zamówieniach publicznych dla urzędów gminnych i powiatowych, prowadzeniu wspólnych baz danych (serwerowniach ICT), a także jak najszerszej wymianie dobrych praktyk i wdrażaniu najlepszych rozwiązań oraz wspólnym lobbingu w sprawach ważnych dla całej metropolii wobec władz samorządowych i rządowych.

3 października odbędzie się pierwsze posiedzenie zarządu GOM, podczas którego zostaną określone dokładne plany i zadania stowarzyszenia.