Śmietnik przy ul. Puszkina uległ DROBNEJ metamorfozie. Czyżby był to efekt działań odpowiednich służb? Jak pisałam, 1 października widziałam w pobliżu samochód z napisem „Czyste Miasto”

śmietnik przy ul. Puszkina
Z terenu śmietnika zniknęły stare meble, wanienka i inne sprzęty domowe, dłuższy czas „zdobiące” skądinąd urokliwą uliczkę.
Na paskudny śmietnik zwróciłam uwagę w… 2006 roku. Zadziwiające jest, że jego wygląd straszy ponad 11 lat. Czy tym razem coś się zmieni?