Każdy odwiedzający Gdańską Galerię Güntera Grassa na rogu ulic Szerokiej i Grobli I, bez trudu odnajdzie kolumnę podpierającą strop.

U jej zwieńczenia, pod sufitem, widoczny jest portret leżącej kobiety. Jej prawdopodobne wdzięczne imię to Marysieńka, czyli pierwsza patronka, pierwszego po wojnie i nader prestiżowego lokalu w tym miejscu – restauracji o nazwie „Marysieńka”.

Kobieta, zwłaszcza że po przejściach, bardzo cierpi. Nieznany bowiem jest autor jej wizerunku. Cierpienia związane są z lukami w opisie tożsamości.

Proszę o podjęcie wszelkich możliwych czynności dla ustalenia sprawcy – twórcy obrazu Marysieńki na zwieńczeniu kolumny.

Ten kto ustali nazwisko artysty może liczyć na wdzięczność kobiety. Ja natomiast, niżej podpisany,  zobowiązuję się do dostarczenia nagrody dodatkowej, w postaci książki o grodzie nad Motławą.

Autor: Marek Bumblis

Relacja z wernisażu rysunków G. Grassa