Renata Wiloch-Kozłowska, w ramach odbywającego się Domu Uphagena cyklu Kultura Dawnego Gdańska, opowiedziała o pracach archeologicznych, które pozwoliły zbadać relikty zamku krzyżackiego w Gdańsku.

Renata Wiloch-Kozłowska o zamku krzyżackimPrace odbywały się w kilku etapach, a wszystko zaczęło się w 2005 roku, przy ul. Grodzkiej 19. Zapraszam do wysłuchania prelekcji:

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Aktywność Domu Uphagena