Towarzystwo Przyjaciół Gdańska i Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk zorganizowały cykl wykładów zatytułowanych „Spotkania w Sieni”.

Wolne Miasto GdańskPodczas inauguracyjnej prelekcji Piotr Mazurek – szef muzeum Strefa Historyczna Wolnego Miasta Gdańsk, opowiedział o genezie powstania II Wolnego Miasta Gdańska.
Zapraszam do obejrzenia filmu, który powstał dzięki licencjonowanej przewodniczce Joannie Kruszewskiej.

YouTube Preview Image
YouTube Preview Image
YouTube Preview Image