W domu Uphagena, z cyklu Kultura Dawnego Gdańska, odbył się wykład poświęcony gdańskiej rzeźbie. Prelegentem był dr Franciszek Skibiński.

Franciszek Skibiński o gdańskiej rzeźbie

Dr Franciszek Skibiński pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego gdański wykład nosił tytuł: Szesnastowieczna rzeźba gdańska w kontekście przemian artystycznych w Europie północno-wschodniej.

Zapraszam do wysłuchania prelekcji.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Aktywność Domu Uphagena