W domu Uphagena, z cyklu Kultura Dawnego Gdańska, odbył się wykład poświęcony gdańskiej rzeźbie. Prelegentem był dr Franciszek Skibiński.

Franciszek Skibiński o gdańskiej rzeźbie

Dr Franciszek Skibiński pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego gdański wykład nosił tytuł: Szesnastowieczna rzeźba gdańska w kontekście przemian artystycznych w Europie północno-wschodniej.

Zapraszam do wysłuchania prelekcji.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8Rx2GoGgTdA[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Op_Z7pFqcYw[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Sf8Ck0lOCqw[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=AHvpfmMpHHo[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rLpVyYP_ycg[/youtube]

Aktywność Domu Uphagena