Towarzystwo „Dom Uphagena” zaprasza na wykład pt „Nadzór i opieka. Średniowieczne szpitale gdańskie w dobie wczesnonowożytnej”.

Referent: dr hab. Adam Szarszewski (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku)

Wykład odbywa się w ramach cyklu: Kultura dawnego Gdańska
Wstęp wolny

Tytuł: Wykład pt „Nadzór i opieka. Średniowieczne szpitale gdańskie w dobie wczesnonowożytnej”
Lokalizacja: Towarzystwo „Dom Uphagena”, ul. Długa 12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2012-10-31