W Domu Uphagena odbył się kolejny wykład z cyklu „Kultura dawnego Gdańska”. Bohaterami prelekcji byli: Edmund Cieślak i Katarzyna Cieślak.

Prelekcję „Edmund i Katarzyna Cieślakowie – dwie rocznice, dwa pokolenia badaczy nowożytnego Gdańska” wygłosili: Jerzy Trzoska i Ewa Bojaruniec-Król.
Relację filmową z wydarzenia przygotował Mirosław Koźbiał.