Grupa społeczna Metropolitanka przy Instytucie Kultury Miejskiej,  w ramach projektu „Akademia Stoczni w Gdańsku”, zaprasza na otwarty wykład Bolesława Mazurkiewicza -„Historia przemysłu stoczniowego w Gdańsku”.

ikm„Akademia Stoczni w Gdańsku” poświęcona jest ludziom, historii i architekturze gdańskiej stoczni. W trakcie odbywających się wykładów, czy spacerów po terenach stoczniowych, prelegenci i prelegentki opowiedzą o powstaniu i roli przemysłu stoczniowego dla Pomorza i Trójmiasta, o technologii budowy jednostek pływających, porównają dawne i współczesne techniki budowy oraz zaprezentują działanie suwnic, żurawi, pochylni..

Prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz, autor kilkunastu książek i ponad 400 publikacji z zakresu ekspertyz hydrotechnicznych konstrukcji portowych i stoczniowych, specjalista budownictwa stoczniowego, portowego i oceanotechniki, opowie o historii przemysłu stoczniowego w Gdańsku.

Tytuł: Wykład prof. dr. hab. inż. Bolesława Mazurkiewicza „Historia przemysłu stoczniowego w Gdańsku”
Lokalizacja: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2013-07-29
Godzina zakończenia: 19:30