Oddział IPN w Gdańsku, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Gdańsku i Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej zapraszają na promocję książki „Wojna o akta”.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia ukazała się publikacja „Wojna o akta„. Jest ona efektem prac studialnych oraz relacji świadków, a także prac źródłoznawczych dotyczących przejęcia przez Archiwum Państwowe w Gdańsku akt PZPR z terenu województwa gdańskiego. Wydawnictwo zawiera zarówno referaty dotyczące badań naukowych nad tą problematyką jak i zbiór dokumentów opisujących proces okupacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz przejmowania akt b. PZPR z terenu województwa przez Archiwum Państwowe w Gdańsku. Studia i materiały przygotowali członkowie SAP, pracownicy AP w Gdańsku, pracownicy IPN i członkowie SFMW – Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej.

Tytuł: „Wojna o akta” – promocja książki
Lokalizacja: Sala BHP Stoczni Gdańskiej, ul. Doki 1, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Data: 2012-01-13