Towarzystwo Dom Uphagena i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zapraszają na kolejny wykład z cyklu Kultura Dawnego Gdańska – „Szkoła sopocka: sztuka versus polityka”.

Szkoła sopocka

Termin „szkoła sopocka” wrósł już na trwałe w kulturowy krajobraz powojennego Gdańska, ale ciągle jeszcze wiemy o środowisku artystycznym tworzącym uczelnię plastyczną zbyt mało, najbliższy wykład pozwoli na uzupełnienie wiedzy w tej mierze, gdyż gościem Domu Uphagena będzie doskonały znawca tematu – dr Hubert Bilewicz.

O referencie:
Dr Hubert Bilewicz, studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał również tytuł doktorski oraz muzealnictwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest absolwentem podyplomowych studiów w Ośrodku Badań nad Tradycja Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest adiunktem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, przez kilkanaście lat był związany z gdańską Akademią Sztuk Pięknych, gdzie prowadził zajęcia z historii sztuki.
Zajmuje się zagadnieniami architektury XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz polską sztuką użytkową. Interesuje go także pedagogika artystyczna oraz pogranicze sztuki i edukacji. Od lat bada środowisko tzw. szkoły sopockiej. Jest autorem dziesiątek prac naukowych, oraz podręczników szkolnych poświęconych historii sztuki, angażuje się w popularyzację sztuki.

Tytuł: Szkoła sopocka: sztuka versus polityka
Lokalizacja: Dom Uphagena, Gdańsk, ul. Długa 12
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2014-04-23