Stowarzyszenie Arteria oraz Instytut Kultury Miejskiej zapraszają na premierową prezentacje „Stocznia jest kobietą. Audioprzewodnik po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej” – ostatnim w tym roku spotkaniu z cyklu „Akademia Stoczni w Gdańsku”

stoczniaKomunikat prasowy:

„Stocznia jest kobietą. Opowieści kobiet ze Stoczni Gdańskiej” to tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Arteria we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej i osobami z grupy społecznej projektu Metropolitanka. Jego zwieńczeniem jest audioprzewodnik po terenach postoczniowych.

Projekt „Stocznia jest kobietą” korzysta z dotychczasowego dorobku Metropolitanki. Skutkiem działalności grupy są między innymi trzy szlaki oprowadzające uczestników śladami kobiet po terenach postoczniowych. Każdy z nich został zaaranżowany z myślą o konkretnym profilu tematycznym, co zaowocowało stworzeniem trasy „S” o działaczkach Solidarności, trasy „P” poświęconej pracownicom Stoczni oraz trasy „A” dotyczącej artystek tworzących na tym terenie. Grupa Metropolitanka przywraca w ten sposób pamięć o kobietach znajdujących się na co dzień w cieniu pracujących z nimi mężczyzn.

Oprócz stałych członkiń Metropolitanki, w prace badawcze zaangażowała się młodzież z regionu Pomorza i nie tylko. Zanim rozpoczęto serię wywiadów, każda z osób uczestniczących w projekcie wzięła udział w warsztacie poświęconym historii mówionej prowadzonym przez dr Sławomirę Walczewską, nabierając w ten sposób umiejętności niezbędnych do wykonania zadania.

Zebrany materiał stał się podstawą audioprzewodnika po terenach postoczniowych. Historię miejsca przedstawiają głosy pracownic i pracowników. Wspominają drogę do Stoczni, przyzakładową szkołę, w której można było się dokształcić lub przekwalifikować. Przywoływane wydarzenia dotyczą także terenu szpitala, przychodni oraz stoczniowej stołówki. Bohaterki opowiadają zarówno o codziennych obowiązkach, jak i ważnych dla siebie wydarzeniach m. in. wodowaniach statków, obchodzonych po dziś dzień, choć na dużo mniejszą skalę.

– Naszym pomysłem na audioprzewodnik było pokazanie tego, jak wyglądał dzień pracy – od momentu wejścia pracownicy przez stoczniową bramę, po przebranie się do pracy, przerwy śniadaniowe, komunikaty wysłuchiwane przez radiowęzeł. Opowieści powiązałyśmy z budynkami, w których miały miejsce wydarzenia ważne z punktu widzenia historii codzienności czy historii pracy. Aby ułatwić przemieszczanie się po trasie – poza wskazówkami lektorki – przygotowałyśmy mapę terenów postoczniowych z zaznaczonymi punktami, o których mowa w audioprzewodniku – komentuje Anna Miler, jedna z twórczyń audioprzewodnika.

Z osobistych narracji wyłania się nieznany powszechnie obraz stoczni jako miejsca, w którym toczyło się życie tysięcy ludzi. Stocznia – pomnik historii – dzięki wspomnieniom pracownic i pracowników przestaje być wyłącznie zakładem przemysłowym.

– Miałyśmy poczucie, że nie mamy wiele czasu na zbieranie stoczniowych herstorii, bo rozmówczynie często mówiły nam o tym, że ich koleżanki z pracy już nie żyją. A wraz z nimi odeszły ich opowieści – komentuje Anna Miler.

Audioprzewodnik to poruszająca opowieść o miejscu, które się zmienia i czasach, które minęły. Nagranie uzupełni mapa ułatwiająca zwiedzanie.

W Instytucie Kultury Miejskiej zaprezentowany zostanie fragment audioprzewodnika. Na premierę zostały zaproszone osoby, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami i których usłyszeć można w materiale.

– Chcemy porozmawiać o zbieraniu cyfrowych narracji jako sposobie zachowania dziedzictwa kulturowego oraz opowiedzieć o naszych doświadczeniach w gromadzeniu historii mówionej – tłumaczą twórczynie audioprzewodnika.

Członkinie Metropolitanki zapowiadają też, że „Stocznia jest kobietą” nie zamyka prac nad stoczniowym dziedzictwem. Mają zamiar w dalszym ciągu gromadzić wspomnienia z zakładu, a następnie doprowadzić do ich publikacji.

Akademia Stoczni w Gdańsku

„Akademia Stoczni w Gdańsku” poświęcona jest ludziom, historii i architekturze gdańskiej stoczni. W trakcie odbywających się wykładów, czy spacerów po terenach stoczniowych, prelegenci i prelegentki opowiedzą o powstaniu i roli przemysłu stoczniowego dla Pomorza i Trójmiasta, o technologii budowy jednostek pływających, porównają dawne i współczesne techniki budowy oraz zaprezentują działanie suwnic, żurawi, pochylni…

Tytuł: Stocznia jest kobietą. Audioprzewodnik po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej
Lokalizacja: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2013-12-10