Gdańskie Miniatury zapraszają młodzież szkolną na kolejny spacer z cyklu „Gdańsk w ogniu walk i konfliktów”. Tematem wędrówki będzie opozycja antykomunistyczna.

Zrzut ekranu 2013-12-05 o 22.23.07Temat opozycji antykomunistycznej nie jest zagadnieniem łatwym i zrozumiałym dla najmłodszych, dlatego tym razem do udziału w spacerze zapraszamy uczniów i uczennice ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Licencjonowana przewodniczka miejska Ewa Czerwińska opowie w jaki sposób doszło do strajków w grudniu 1970 roku, nakreśli sylwetkę nieżyjącego Dariusza Kobzdeja – lekarza opozycjonisty i przybliży organizacje, które w 1980 roku zaangażowały się w wywoływanie strajków i tworzenie podwalin pod NSZZ „Solidarność”. Pod stoczniową Bramą Nr 2 usłyszymy  o wydarzeniach, które sprawiły, że o Gdańsku mówił cały świat, ale również o tym, jak ogromną rolę podczas sierpniowego strajku z 1980 roku odegrały kobiety – Alina Pienkowska, Henryka Krzywonos, Anna Walentynowicz i Ewa Ossowska.
Nie zabraknie również opowieści o negocjacjach, które doprowadziły do podpisania porozumienia, w wyniku którego 4 czerwca 1989 roku doszło do pierwszych wolnych wyborów, a tym samym obalenia w Polsce systemu komunistycznego.

Spacer zorganizowany jest przez Instytut Kultury Miejskiej

Opis trasy, mapa, pytania konkursowe dostępne są pod adresem: www.ikm.gda.pl

Szlakami Gdańskich Miniaturach można chodzić samodzielnie, przy pomocy mapki lub z przewodniczką oraz portalem iBedeker. W tym miesiącu zapraszamy na zorganizowany spacer 17 grudnia.

Termin: 17 grudnia 2013 r. (wtorek), godziny: 10.00, 11:30, 13:00
Kategoria wiekowa: szkoły gimnazjalne – szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania: około 1,5 godziny
Maksymalna liczba zgłaszanych osób: 30
Maksymalna liczba osób podczas spaceru: 50
Koszt: Bezpłatne

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 8 grudnia 2013 r. z podaniem nazwy szkoły/placówki kultury/grupy nieformalnej i ilości uczestników, wybranej godziny, nazwisk oraz telefonów kontaktowych osób, które 17 grudnia będą towarzyszyć grupie dzieci i młodzieży (na każde 15 osób przypada jeden opiekun), na adres e-mail: [email protected]
Potwierdzenia udziału zostaną przesłane drogą e-mailową do 10 grudnia 2013 r. (wtorek).