Europejskie Centrum Solidarności oraz mieszkańcy Nowego Portu zapraszają na spotkanie podsumowujące projekt „Zrozumieć sierpień w Nowym Porcie”.

ulotkaPodczas spotkania będzie można usłyszeć nagranie audioprzewodnika, który jest zbiorem nagranych historii opowiedzianych podczas cyklu spacerów po Nowym Porcie.

Tytuł: Spotkanie podsumowujące projekt „Zrozumieć sierpień w Nowym Porcie”
Lokalizacja: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Strajków Dokerów 5, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Data: 2013-08-24
Godzina zakończenia: 14:00