Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny zaprasza na wędrówkę śladami rewaloryzacji po Jaśkowej Dolinie. Spacer poprowadzi mgr sztuki arch. wnętrz Grzegorz Boros.

Jaśkowa Dolina

Wędrówka „ 35 lat Rewaloryzacji zabytkowego zespołu architektoniczno – krajobrazowego Jaśkowa Dolina w Gdańsku Wrzeszczu”. Autor konspektu: Grzegorz Boros. 05 października 2014 r. o godz. 13.00. Miejsce zbiórki przed wejściem głównym do C.H. Manhattan.

Zespół architektoniczno – krajobrazowy Jaśkowa Dolina w Gdańsku -Wrzeszczu wpisany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku ( w dniu 30.05. 1979 r.) do Rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod Nr 970 (nr 829 w dawnym rejestrze Województwa Gdańskiego) i odtąd jest objęty ochroną konserwatorską. Podstawę do ww. wpisu stanowiło studium architektoniczno-przestrzenne , którego autorami są: Grzegorz Boros, Janusz Hebda, Stanisław Staniukiewicz. Począwszy od maja 1979 roku, wykonano poniższe prace studialno-rekonstrukcyjno-konserwatorskie oraz remontowe, na wymienionych niżej pojedynczych obiektach i parcelach wg dzisiejszej numeracji:
I. Stary Rynek Wrzeszczański (proj. A. Smółka, G. Kosiedowska, G. Boros i inni w latach 2001- 2002):
A ) Mała architektura: nawierzchnie, stylowe ławki, murki z czerwonego granitu (2003-2004 r.)
B) Wieża zegarowa (z 1808 r.) – rekonstrukcja niezrealizowana.
C) Fontanna z 1909 roku, remont wyk. przez pracownię konserwat. W. Rasnowskiego (1992-1994).
D) Szpaler lipowy z pocz. XX w. (2003-2004 r.)
II. Willa w stylu eklektyzmu z 1888 r. pod nr Jaśkowa Dolina 12 – miejskie przedszkole nr 52 A) Zabezpieczenie i konserwacja cennego ( oryginalnego) wystroju elewacji.(1986 r.)
B) Wykonanie stylowej elewacji ściany szczytowej willi od strony kamienicy nr 10. ( 1986-87)
C) Rekonstrukcja zniszczonego fragmentu elewacji od strony ul. Matejki (1986 – 87 r.).
D) Projekt i realizacja dobudowanego do willi stylowego skrzydła równoległego do ul. Matejki E) Rekonstrukcja stylowego ogrodzenia willi od strony ul. Jaśkowej Doliny i J. Matejki (2003 r.) F) Rozbiórka garażu na ww. parceli.
III) Willa Steffens’a przy ul. Jaśkowej Dolinie 15 – obecnie Instytut Łączności w Gdańsku:
A) Rekonstrukcja stawu (projekt i nadzór G. Boros) na linii strumienia Jaśkowy Potok (1984-85). B) Rekonstrukcja stylowego ogrodzenia parceli od strony ul. J. Dolina ( 1985 r.)

Jaśkowa Dolina

C) Rekonstrukcja elewacji frontowej, wschodniej i zachodniej Willi (1986 r.)
D) Rekompozycja założenia ogrodowego przed frontonem willi (1983-1985)
E) Stylowa Kordegarda (architektura: G. Boros , konstrukcja: R. Kramarzewski) realizacja (1985-87)
IV) Zakątek ul. Pawłowskiego na osi widokowej prostopadłej do ul. Jaśkowa Dolina :
A) Remont grożącego katastrofą budowlaną muru oporowego stabilizującego skarpę z willą przy ul . Pawłowskiego 2 (ok. .1986 r.).
B) Konsultacje dot. remontu elewacji willi Pawłowskiego 2 kamienicy czynszowej na parceli Pawłowskiego 5 z przełożeniem poszycia dachowego w latach 1980 – 81.
C) Remont elewacji kamienicy przy ul. Pawłowskiego nr 3 z wykonaniem kolorystyki budynku oraz uzupełnieniem detali elewacji ( 1979-1980, wg proj.: G. Boros, J. Hebda, S. Staniukiewicz)
D) Przełożenie i uzupełnienie bruku ul. Pawłowskiego z zachowaniem charakteru nawierzchni.
V) Willa Freymannów wraz z parcelą przy Jaśkowej Dolinie nr 31 – obecnie gdański oddział PAN: A) Utrzymanie historycznego układu pomieszczeń willi. Proj. G. Boros z zespołem (1980-1981) B) Wybrukowanie kostką granitową podjazdu do willi z zachowaniem oryginalnych obrzeży.
C) Reaktywacja fontanny oraz ogrodowy basen dekoracyjny rozebrany w 2012 r..
D) Rekonstrukcja stylowego ogrodzenia od strony frontowe willi ( ok. 2003 r.). E) Odnowienie elewacji willi wg zatwierdzonej przez PWKZ kolorystyki (ok. 2007 r.)
VI) Odtworzenie odcinka strumienia Jaśkowy Potok jako 250 m cieku powierzchniowego
VII) Renowacja altany Gutenberga oraz rekonstrukcja pomnika Gutenberga i odbudowa Teatru Leśnego w latach 1994-1998. A) Remont Altany Gutenberga – wybudowanej przez cech drukarzy gdańskich w XIX w.( 1997 r.) B) Rekonstrukcja pomnika Jana Gutenberga (1997-1998).

Jaśkowa Dolina

C) Odbudowa Teatru Leśnego (1997-1998).
VIII) Rozebranie baraków ( Jaśkowa Dolina 76,78, 80) wybudowanych na dawnej Łące Festynów IX) Wyburzenie budynku parterowego po lokalu „Morenka” ( oznaczonego nr 46).” Rozbiórki te zrealizowane zostały ( 2010-2012) wg wytycznych Woj. Konserwatora Zabytków w Gdańsku z 1979 r.
X) Rewaloryzacja willi wraz z parcelą Jaśkowa Dolina 44. Przeprowadzona w latach 2007-2012.
(Prawa autorskie zastrzeżone – Grzegorz Boros)

Lektura uzupełniająca:
iBedekerowy spacer wzdłuż Jaśkowej Doliny

Wędrówka „ 35 lat Rewaloryzacji zabytkowego zespołu architektoniczno – krajobrazowego Jaśkowa Dolina w Gdańsku Wrzeszczu”. Autor konspektu: Grzegorz Boros
Patronat medialny – iBedeker

Tytuł: Spacer. 35 lat Rewaloryzacji zabytkowego zespołu architektoniczno-krajobrazowego Jaśkowa Dolina
Lokalizacja: Wejście do CH Manhattan, ul. Grunwaldzka 82, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 13:00
Data: 2014-10-05