Wydawnictwo TYTUŁ, Fundacja Miejsce dla Kultury oraz Cafe Fikcja zapraszają na premierę książki Stefana Chwina „Miłosz. Interpretacje i świadectwa”.

Komunikat prasowy:

Gośćmi spotkania będą Krystyna i Stefan Chwinowie, który opowiedzą o powstawaniu najnowszej publikacji Wydawnictwa Tytuł oraz kolejnej książce, która ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa – „Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje. Dokumenty. Głosy”.

’ W żadnym innym mieście nie ma takiego miejsca, gdzie Miłosz zostawiłby po sobie równie istotny, przeznaczony dla publicznego oka ślad swoich myśli, obaw i nadziei, związany z wielkimi wydarzeniami polskiej historii. To właśnie w Gdańsku, na Pomniku Poległych Stoczniowców przed bramą Stoczni, widnieją słowa biblijnego wersetu wybrane i przełożone przez Miłosza oraz strofy jego wiersza „Który skrzywdziłeś człowieka prostego”. Czesław Miłosz odwiedzał Gdańsk i okolice parokrotnie. Wizyty te odbywały się w różnych okresach jego życia. Dotyczyły one spraw osobistych, ale miały też charakter zawodowy, a nawet ściśle literacki. Świadectwa tej obecności znajdujemy zarówno w tekstach Miłosza, jak i w relacjach wielu osób. O sprawach z Gdańskiem związanych – czasem wykraczających daleko poza wymiar lokalny – Miłosz pisał także w swoich książkach, esejach, listach i uwagi czy komentarz dotyczące tych spraw są rozproszone w całej jego twórczości. Zebraliśmy je w tej książce, by ułożyły się w całość, objaśniającą zakres i treści gdańsko-pomorskiego doświadczenia poety. ’

Tytuł: Premiera książki Stefana Chwina „Miłosz. Interpretacje i świadectwa”
Lokalizacja: Cafe Fikcja, ul. Grunwaldzka 99/101, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2012-12-16