Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na promocję książki Piotra Brzezińskiego ” Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945-1990. Szkice biograficzne.”

Piotr BrzezińskiKomunikat prasowy:

W spotkaniu, które poprowadzi znany dziennikarz gdański Marek Wałuszko, weźmie udział, obok autora, także prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN, IPN Warszawa) oraz dr Mirosław Szumiło (UMCS Lublin).

Piotr Brzeziński jest historykiem, doktorantem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego i pracownikiem pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego Oddziału IPN.

O książce:
Pierwsza tego typu książka na polskim rynku wydawniczym. Zbiór esejów biograficznych przedstawiających sylwetki wszystkich szefów Komitetu Wojewódzkiego PPR i PZPR w Gdańsku z lat 1945–1990. Znajdziemy tu zarówno biogramy znanych i wciąż budzących kontrowersje Stanisława Kociołka i Tadeusza Fiszbacha, jak też zupełnie zapomnianych Janiny Kowalskiej i Włodzimierza Melzackiego. Autor odtwarza ich zawiłe losy na tle przełomowych wydarzeń rozgrywających się na Wybrzeżu w okresie PRL, nie pomijając przy tym wątków drażliwych i zakulisowych partyjnych rozgrywek, przez lata pomijanych w ich oficjalnych życiorysach. Książka jest efektem kilkuletniej kwerendy przeprowadzonej w ponad trzydziestu archiwach. Autor korzystał też z prywatnych zbiorów dokumentów i archiwalnej prasy, obfitej memuarystyki, najnowszej literatury przedmiotu i zebranych przez siebie, unikatowych relacji świadków historii. Publikację uzupełniają tabele oraz obszerna wkładka zdjęciowa, zawierająca mało znane fotografie i fotokopie wybranych dokumentów

Fragment jednej z recenzji:
Autorowi udało się z ogromnym powodzeniem zrealizować swój zamysł badawczy. Powstała praca językowo dobrze napisana – wolna zarówno od pseudonaukowego „bełkotu”, jak i komunistycznej nowomowy, solidna, dojrzała, oparta na szerokiej i zróżnicowanej bazie źródłowej (szczególnie należy zwrócić tu uwagę na wzorowe wręcz wykorzystanie zebranych przez Piotra Brzezińskiego relacji z rozmów ze wszystkimi żyjącymi byłymi pierwszymi sekretarzami gdańskiego KW oraz ich długoletnimi współpracownikami). W efekcie otrzymaliśmy działo nowatorskie nie tylko w treści, ale i w formie, które praktycznie już zawsze będzie stanowiło punkt odniesienia dla autorów kolejnych tego typu książek. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że Autorowi udało się w sposób bardzo taktowny (nie nachalny i bez niezdrowych emocji) pisać o agenturalnych związkach niektórych sekretarzy ze służbami specjalnymi PRL.

Tytuł: IPN: promocja książki Piotra Brzezińskiego „Zapomniani dygnitarze…”
Lokalizacja: Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2014-01-31