Rada Osiedla Siedlce zaprasza na otwarte konsultacje społeczne z udziałem radnych, przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców dot. przyszłości ul.Malczewskiego oraz okolic.

Spotkanie ma na celu przybliżenie informacji na temat przyszłych działań, planów oraz zamierzeń dotyczących ulicy Malczewskiego.Pragniemy uzyskać kompleksową informację na temat przyszłości najbardziej zapomnianej ulicy na Siedlcach oraz poddać zaprezentowane wnioski i propozycje otwartej dyskusji z samymi zainteresowanymi – mieszkańcami ulicy.

Tytuł: Otwarte konsultacje społeczne dotyczące przyszłości ul.Malczewskiego oraz okolic
Lokalizacja: SP nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza, Kartuska 126A, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2012-04-16
Godzina zakończenia: 21:00