Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku zaprasza na otwarcie wystawy pokazującej życie kulturalne Polaków w latach 1920-1939.

pocztapolskaWystawa jest kontynuacją i uzupełnieniem obecnej ekspozycji stałej na temat obrony Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku w dniu 1 września 1939 r. Na wystawie pokazane zostanie życie Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. Będzie to opowieść o sąsiedztwie polsko ­niemieckim w Wolnym Mieście Gdańsku ­pokojowym początkowo współistnieniu i antagonizmach narastających po dojściu do władzy hitlerowców. Polacy ukazani zostaną poprzez działalność społeczną oraz udział w polskich organizacjach, będący wyrazem potrzeb zarówno społecznych, jak i patriotycznych. Wykazany zostanie silny związek pomiędzy postawami patriotycznymi a aktywną działalnością polonijną na niwie kulturalnej. Poprzez pamiątki z działalności polskich organizacji i stowarzyszeń, takich jak Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, Związek Harcerstwa Polskiego, Skauci, Towarzystwo „Sokół”, Klub Sportowy „Gedania”, wystawa pokaże Polaków w wymiarze codziennym.

Wystawa powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”.

Tytuł: Otwarcie wystawy „Wokół Polaków Wolnego Miasta Gdańska. Historia pewnej codzienności”
Lokalizacja: Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Obrońców Poczty Polskiej 1/2
Godzina rozpoczęcia: 14:00
Data: 2013-06-28