Towarzystwo Dom Uphagena  zaprasza na spotkanie – „Zbiory gdańskie Instytutu Herdera”.

dawny Gdańsk

Miłośników gdańskich archiwalnych zdjęć czeka nie lada przyjemność, bowiem podczas październikowego wykładu nadarzy się sposobność, by poznać wiele dotąd nieznanych i niepublikowanych materiałów ikonograficznych ukazujących dawny Gdańsk. Naszymi gośćmi będą bowiem dr Elke Bauer i dr Dietmar Popp z Instytutu Herdera, którzy przedstawią tamtejsze zbiory.

Wykład odbywa się w języku polskim. Wstęp jest bezpłatny.

O referentach:
Nasi goście są pracownikami Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft w Marburg.

Doktor Elke Bauer studiowała religioznawstwo porównawcze, etnologię i celtologię na Uniwersytecie w Marburgu oraz edytorstwo na Uniwersytecie w Osnabrücku. Przedmiotem jej rozprawy doktorskiej było krytyczne wydanie dramatu autorstwa Gottholda Ephraima Lessinga Emilia Galotti. Od 2001 r. pracuje w Instytucie Herdera w Archiwum Ikonograficznym.
Od maja 2012 r. realizuje projekt autorski „Historyczne Archiwum Ikonograficzne w czasach digitalizacji. Przekazy, zbiory i dygitalna re-kontekstualizacja” w ramach projektu „Visual History. Institutionen und Medien des Bildgedächtnisses”.
Publikuje teksty naukowe, przygotowuje także naukowe edycje tekstów historycznych. Przygotowała choćby edycję pracy Otto Rollenhagena poświęconej gdańskim kamienicom mieszczańskim. Jest też autorką artykułu który ukazał się w tomie Historia naturalna jedzenia wydanym przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Doktor Dietmar Popp studiował historię sztuki, archeologię i ochronę zabytków na Uniwersytetach w Bambergu i Karlsruhe. Doktoryzował się na Technicznym Uniwersytecie w Berlinie na podstawie pracy „Duccio i antyk. Studium na temat wyobrażeń antyku i recepcji antyku w sieneńskim malarstwie początków XIV wieku”.
Wykładał w Instytutach Historii Sztuki na Uniwersytetach w Marburgu i Bambergu.
Był koordynatorem projektu Jagiellońskiego realizowanego przez lipskie Centrum Badań Historii i Kultury Europy Środkowowschodniej.
Od 2000 r. jest kierownikiem Zbiorów Naukowych Instytutu Herdera i Archiwum Ikonograficznego oraz referatu Historii Sztuki Europy Środkowowschodniej w tymże Instytucie. A także redaktorem serii wydawniczej Zabytki Sztuki w Polsce, kontynuującej tradycje wydawnicza Georga Dehio.
Doktor Popp jest autorem licznych artykułów i książek, wydawcą tomów naukowych. Zasiada w radach naukowych lub zarządach kilku ważnych gremiów, w tym Zrzeszenia Georga Dehia, stawiającego sobie za cel kontynuację prac inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych niemieckiego historyka sztuki oraz Fundacji Böckler-Mare-Balticum.

Tytuł: Dawny Gdańsk w materiałach ikonograficznych Instytutu Herdera
Lokalizacja: Dom Uphagena, ul. Długa 12, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2014-10-29

Relacja z wykładu do obejrzenia tutaj.