Filia Gdańska zaprasza na promocję wznowienia dwóch najważniejszych prac pelplińskiego historyka ks. Jakuba Fankidejskiego prezentujących dzieje i opisy ponad 300 miejscowości dawnej diecezji chełmińskiej (dzisiejsze województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie) – „Odzyskane Miejsca. Źródła do dziejów Pomorza”.


Słowo wstępne „Jakub Fankidejski i jego prace” wygłosi dr Dariusz Piasek, historyk specjalizujący się w dziejach Pomorza, nauczyciel w III LO w Gdyni.

Tytuł: Promocja – Odzyskane Miejsca
Lokalizacja: Filia Gdańska WiMBP, ul. Mariacka 42/43, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:30
Data: 2011-11-09