Barbara Piórkowska

Tytuł: Spotkanie z Barbarą Piórkowską
Lokalizacja: Biblioteka Oliwska, ul. Opata J. Rybińskiego 9, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 18:00
Data: 2011-03-07

Biblioteka Oliwska zaprasza na spotkanie z Barbarą Piórkowską i jej książką „Szklanka na pająki”

Barbara Piórkowska w Filii Gdańskiej