Barbara Piórkowska

W Filii Gdańskiej odbyła się promocja książki Barbary Piórkowskiej – „Szklanka na pająki”, a urozmaiceniem rozmowy prowadzonej z autorką przez Zbigniewa Walczaka, była prezentacja multimedialna, autorstwa Anny Marii Boros, Magdaleny Nowak i Andrzeja Kędzierskiego.

Oto fragmenty rozmowy z Barbarą Piórkowską: