Miasto Gdańsk zaprasza na kolejne 36. spotkanie obywatelskie z Prezydentem Miasta Gdańska z cyklu 'Mój dom, moja dzielnica, moje miasto’. Tym razem Paweł Adamowicz spotka się z mieszkańcami dzielnicy Piecki-Migowo.

Komunikat Biura Prasowego UMG:

Mieszkańców zapraszamy do udziału w ankiecie i wskazanie konkretnych przykładów miejsc/punktów wymagających podjęcia działań. Celem ankiety jest poznanie oczekiwań mieszkańców. Jej wyniki przedstawione zostaną podczas spotkania. Prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech spośród wymienionych tematów, które pozwolą na wskazanie kwestii priorytetowych. Ankieta dostępna jest na stronie miasta do poniedziałku, 3 września 2012 r., włącznie.

Od godz. 16.00 w szkolnych korytarzach znajdować się będą stoiska informacyjne:

Instytutu Kultury Miejskiej, Gdańskich Inwestycji Komunalnych, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Saur Neptun Gdańsk, Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia, WUAiOZ oraz BRG – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Obsługi Mieszkańców – przyjmowanie wniosków mieszkańców, Straży Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk 'Lwy Północy’ oraz Centrum Wolontariatu.

Link do ankiety

Tytuł: 36. spotkanie prezydenta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Piecki-Migowo
Lokalizacja: Sala gimnastyczna Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12, ul. Marusarzówny 10, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Data: 2012-09-12