Tytuł: Mini rejs statku-muzem „Sołdek”
Lokalizacja: Ołowianka, Gdańsk
Godzina rozpoczęcia: 8:00
Data: 2010-10-25

Statek-muzeum „Sołdek” zostanie odholowany do Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, celem dokonania przeglądu, remontu oraz konserwacji podwodnej i nadwodnej części kadłuba. Jedyną przeszkodą, która uniemożliwiłaby tę operację byłby silny wiatr.